Skip to main content

Zrealizovali sme

Turiec Online
20. marec 2024
popularizácia vedy
2 Dobrovoľníckych hodín

Martinskú biobanku by mali skolaudovať o mesiac

V rámci projektu MARTIN MEDICAL SCIENCE pokrývame už niekoľko rokov témy určené pre popularizáciu vedy a výskumu v meste Martin, kam patrí aj realizácia Biobanky pre nádorové a zriedkavé ochorenia, ktorá bude čoskoro skolaudovaná.

Počas stredy 20. marca 2024 tieto priestory navštívila aj ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. Poslaním martinskej biobanky je podpora biomedicínskeho výskumu a vývoja precíznej medicíny prostredníctvom zberu a uchovávania biologických vzoriek, a to podľa medzinárodných noriem a štandardov.